Auberge de la Reine Blanche

01 85 15 21 30 预订餐位
 

餐厅 - Paris

在美丽的圣路易岛,在卡斯蒂利亚的布兰卡荣誉的驿站,在其收藏的墙壁上古董家具的不同寻常的环境。人们来这里品尝传统而地道的美食。厨师米歇尔·珀伦提供每日时令菜肴,区域特色的原创作品。食客在友好,真正的机构治疗,常客,忠实已有二十多年,涌向那里找到它。

营业时间

Monday - Tuesday

12:00 - 14:30 / 18:15 - 22:00

Wednesday

Closed

Thursday

18:30 - 21:30

Friday - Sunday

12:00 - 14:30 / 18:15 - 22:00